Produksiesiklus Beplanner

Boer Goats South Africa » Products Page » Management Aids » Produksiesiklus Beplanner

Die Produksiesiklus Beplanner is 'n gelamineerde A0 volkleur beplanner waar alle bestuursbeplanning rondom teling, inentings, parasietbehandelinge, voeding en diesmeer uiteen gesit kan word. Dit is onontbeerlik vir doeltreffende beplanning en implimentering. Tot 4 kuddes kan per beplanner bestuur word.

R520 wat insluit karton buis verpakking asook geregistreerde posgeld in Suid-Afrika.  Ander lande sal op versoek gekwoteer word.

et_envisioned_settings: s:46:"s:38:"s:30:"a:1:{s:12:"et_post_type";i:1;}";";";
et_videolink:
et_image_detection: 0
et_imagetype: l
transposh_can_translate: true

Price: ZAR520.00

Loading Updating cart...

Leave a Reply