Management Aids

Vaccination Calendar

A laminated A4 full colour vaccination calendar featuring an easy-to-use layout that indicates all vaccinations required as well as the scheduling thereof. Various product brand names are listed for easier referencing. This product shows what vaccine needs to be administered to which group of Boer Goats at what stage of the production cycle and which diseases each vaccine protects against.

R150, excludes shipping

Price: ZAR150.00

Loading Updating cart…

Inentingskalender

Hierdie gelamineerde A4 volkleur kalender maak van ‘n eenvoudige uitleg gebruik om alle inentings sowel as die skedulering daarvan, aan te dui. Verskeie handelsname word ook aangedui om gebruik te vergemaklik.  Die uitleg help die boer om maklik te sien watter Boerbokke op watter stadium van die produksiesiklus met watter entstof en waarteen ge-ent moet word.

R150, geregistreerde posgeld binne Suid-Afrika uitgesluit.

Price: ZAR150.00

Loading Updating cart…

Production Cycle Planner

The Production Cycle Planner  is a laminated A0 full colour year planner where all management activities such as breeding, inoculations, parasite treatments and nutrition can be clearly planned and detailed for effective implementation. Up to 4 flocks can be managed on this planner.

R520 which includes cardboard tube packing and registered postage in South Africa. Other countries will be quoted on request.

Price: ZAR520.00

Loading Updating cart…

Produksiesiklus Beplanner

Die Produksiesiklus Beplanner is ‘n gelamineerde A0 volkleur beplanner waar alle bestuursbeplanning rondom teling, inentings, parasietbehandelinge, voeding en diesmeer uiteen gesit kan word. Dit is onontbeerlik vir doeltreffende beplanning en implimentering. Tot 4 kuddes kan per beplanner bestuur word.

R520 wat insluit karton buis verpakking asook geregistreerde posgeld in Suid-Afrika.  Ander lande sal op versoek gekwoteer word.

Price: ZAR520.00

Loading Updating cart…

Record Card

Effective record-keeping is essential for effective management.  This A4 animal record card can be used as a template to duplicate so that each animal has its own record card. Helps keep track of all aspects of each animal’s management and production. Makes flock management an easy activity.

R150, excludes shipping

Price: ZAR50.00

Loading Updating cart…

Rekordkaart

Goeie rekordhouding is noodsaaklik vir doeltreffende bestuur.  Hierdie A4 rekordkaart bied ‘n maklike manier om volledige rekord van elke dier te hou.  Sodoende word bestuur vergemaklik en bespoedig en kan vordering vinniger geskied.

Price: ZAR50.00

Loading Updating cart…

Handling Facilities layout

A layout diagram for handling facilities for Boer Goats.  Includes estimated sizes and distances.  Not a construction plan.

R75, excluding shipping.

Price: ZAR75.00

Loading Updating cart…

Hanteringsfasiliteite Uitleg

‘n Voorgestelde uitleg vir die konstruksie van hanteringsgeriewe vir Boerbokke.  Gee beraamde mates en grotes.  Nie ‘n konstruksieplan nie.

R75, geregistreerde posgeld binne Suid-Afrika uitgesluit.

Price: ZAR75.00

Loading Updating cart…

Lick ration card

Price: ZAR150.00

Loading Updating cart…

Lekrantsoenekaart

Price: ZAR150.00

Loading Updating cart…